Home / Thông tin / Giáo xứ Đa Minh chầu thay Giáo Phận

Giáo xứ Đa Minh chầu thay Giáo Phận

TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
GIÁO XỨ ĐAMINH