Home / Thông tin / Giáo xứ Đaminh chầu thay Giáo phận 2011

Giáo xứ Đaminh chầu thay Giáo phận 2011

Giáo xứ Đaminh chầu thay Giáo phận
Chúa nhật 27.03.2011


Như hàng năm, phiên của giáo xứ Đaminh Ba chuông Chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận là Chúa nhật thứ III Mùa Chay, năm nay vào ngày 27.03.2010.

 

Dựa vào kinh nghiệm những năm trước, từ cuối tháng hai, Hội đồng Mục vụ phân phối các phiên chầu và công bố trên bảng thông cáo chung. Nét mới trong việc tổ chức năm nay là các phiên chầu kéo dài một giờ thay vì nửa tiếng.

Clips hình ngày chầu lượt

 

Liền sau thánh lễ của Thiếu Nhi, cha đặc trách Giuse Hoàng Huy Cường đã đặt Mình Thánh, khởi đầu ngày ân sủng và giờ chầu của Đoàn Thiếu Nhi. Vốn là đoàn thể đông đảo và có tổ chức, cộng với sự hiện diện của quý phụ huynh, phiên chầu đầu tiên của Đoàn Thiếu Nhi đã diễn ra cách phấn khởi và trang nghiêm.

 

Vì giáo xứ có khá nhiều đơn vị đoàn thể, mỗi phiên chầu thường có đến bốn đơn vị hợp tác tổ chức. Việc phân phối dựa trên các giáo họ Giuse, Martinô, Gioan và Vinh sơn, được chọn như đơn vị căn bản, liên kết với một hoặc hai ca đoàn và đoàn thể khác.

 

Điều đó có nhiều ưu điểm, các đơn vị đoàn thể có cơ hội hợp tác chung từ nhiều ngày trước, trong việc lên chương trình, chọn bài hát, phân phối người soạn và đọc các lời dẫn chọn lọc, những lời suy niệm sốt sáng và các lời nguyện cho mọi thành phần trong giáo hội.

 

Để tất cả cộng đoàn đều có thể tích cực tham gia, mỗi giờ chầu đều được những vị trách nhiệm biên soạn khá công phu và phôtô trước để gửi đến từng người. Góp phần tạo nên bầu khí thống nhất và cộng đồng trong các lời thánh vịnh, thánh thi, các kinh chung cũng như các bản thánh ca cầu nguyện.

 

Ngày chầu kết thúc qua giờ chầu chung, với sự tham dự của quý cha quý thày trong tu viện, các nữ tu Đaminh và Bác Ái, cùng mọi thành phần dân Chúa. Giờ chầu các thày học viện Đaminh Ba Chuông biên soạn và điều hành. Cha quản đốc Phêrô Đinh quang Mạnh Hùng ban phép lành Thánh Thể.

 

Thánh Thể là biểu hiện tình yêu hiện diện của Đức Kitô, Đấng hứa ở cùng nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. Đặc biệt tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện của người phụ nữ Samaria bên giếng Giacóp, các bài suy niệm đều nhấn mạnh đến tình yêu đi trước của Đức Kitô. Chắc chắn nơi Thánh Thể, Ngài muốn gặp gỡ từng người. Ngài thấu đáo hoàn cảnh tâm tư nguyện vọng mỗi người, muốn lắng nghe và tâm sự với  tất cả, và hứa ban nước hằng sống là tình yêu, ân sủng và Chúa Thánh Thần cho những ai tin tưởng.

 

Tạ ơn Chúa vì một nghày hồng ân. Chắc chắn qua lời kinh tiếng hát, của các linh mục tu sĩ, của 4 giáo họ, 10 đoàn thể, 10 ca đoàn giáo xứ hôm nay đã hợp tiếng dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành nhất. Đó là những tâm tình cảm tạ, tri ân, thống hối, đền tạ, tin tưởng và mến yêu, là những lời cầu nguyện cho giáo hội, cho nhân loại, cho giáo xứ, cho sứ vụ truyền giáo, cho nhu cầu của mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ, trong đó có những nạn nhân trong thảm họa sóng thần tại nước Nhật Bản anh em.

 

Những phiên chầu thay giáo phận với sự tham dự của đông đảo các thành phần của giáo xứ Đaminh cuối cùng cũng đã khép lại, nhưng chắc hẳn là ân sủng mà mỗi người nhận được vẫn tiếp tục sinh hoa kết trái trong tâm hồn, mang lại ơn phúc cho các gia đình và sự trợ lực cho giáo xứ nói riêng cũng như giáo hội nói chung.

 

Nguyện xin Chúa Thánh Thể luôn đồng hành với tất cả mọi người trong cuộc sống, giúp chúng ta trở nên những chứng nhân của Tình yêu nhập thể, Tình yêu hiện diện và sẻ chia.