Home / Tài Liệu - Slides / Giáo trình : Câu chuyện Đức Chúa Trời

Giáo trình : Câu chuyện Đức Chúa Trời

 

Giáo trình : Câu chuyện Đức Chúa Trời


Với tựa đề “Câu chuyện Đức Chúa Trời”, xin giới thiệu với cộng đoàn một bài giáo lý về Lịch sử cứu độ.

Một giáo trình dài 77 phút. Với phần Cựu ước : từ sáng tạo, Noe, Abraham, đến Môisen. Và phần Tân ước về cuộc đời Chúa Cứu Thế. Tài liệu của anh em Tin Lành biên soạn, nên có một vài khác biệt về phiên âm, như Giêhôva là Giavê, Giăng là Gioan….