Giám đốc Trường ngoại giao Tòa Thánh từ nhiệm

Giám đốc Trường ngoại giao Tòa Thánh từ nhiệm

Giám đốc Trường ngoại giao Tòa Thánh từ nhiệmHôm 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Joseph Marino, Giám đốc Trường ngoại giao Tòa Thánh, đã được Đức Thánh cha Phanxicô chấp nhận đơn xin từ nhiệm, sau gần ba năm phục vụ trong nhiệm vụ này.

Đức Tổng giám mục Marino, người Mỹ, năm nay 70 tuổi, thuộc Tổng giáo phận Birmingham, bang Alabama, gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh cách đây 35 năm. Ngài từng làm Sứ thần Tòa Thánh tại các nước Bangladesh, Malaysia, Đông Timor, Brunei, trước khi được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Giám đốc Trường ngoại giao Tòa Thánh hồi năm 2019.

Trường này được thành lập từ năm 1700 như nơi đào tạo các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh. Hiện nay trường có 30 linh mục sinh viên thuộc các nước đang thụ huấn tại đây. Điều kiện để gia nhập: tuổi tối đa là 35, phải là linh mục giáo phận được Đức giám mục bản quyền gửi đến và phải có cử nhân giáo luật, và ra trường với ít nhất là một văn bằng tiến sĩ. Thời gian thụ huấn tại đây thường kéo dài hai, ba năm, và một năm truyền giáo.

Đức Thánh cha nhận đơn từ nhiệm của Đức Tổng giám mục Marino chiếu theo điều khoản số 20 của Quy luật về các đại diện Tòa Thánh, cho phép được xin về hưu sớm khi tròn 70 tuổi, mặc dù tuổi thông thường để về hưu của các vị là 75 tuổi.

Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, người Việt Nam, nguyên là Sứ thần Tòa Thánh tại Sri Lanka, cũng đã xin về hưu sớm, vào ngày 02 tháng Giêng năm 2020, khi ngài gần được 71 tuổi.

Hiện nay, ngành ngoại giao Tòa Thánh đang thiếu nhân sự để phục vụ nhân danh Tòa Thánh, trong tương quan với 183 quốc gia và tổ chức quốc tế. Các vị sứ thần hoặc khâm sứ nhiều khi kiêm nhiệm nhiều quốc gia, lãnh thổ.

(Vatican News 23-1-2023)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA