Giã Từ Phiêu Lãng – Thy Yên

GIÃ TỪ PHIÊU LÃNG
Sáng tác: Thy Yên
Thể Hiện: Xuân Trường