DVD: Mùa Đông Vinh Danh

 

DVD: Mùa Đông Vinh Danh

 

 

DVD: Mùa Đông Vinh Danh1. Trời Đêm Belem

Sáng tác: Đỗ Vi Hạ

2. Noel Về

Sáng tác: Lm Nguyễn Duy

3. Tự Sự Mùa Giáng Sinh

Sáng tác: Lm Nguyên Lễ

4. Vào Một Đêm Đông

Sáng tác: Đỗ Vi Hạ

5. Mùa Đông Vinh Danh

Sáng tác: Lan Thanh

6. Trong Hang Đá nhỏ

Sáng tác Việt Khôi

7. Ân Tình Đêm Thánh

Sáng tác: Lm Ngọc Linh

8. Ca Vang Lên Nào

Sáng tác: Lm Kim Long

9. Đêm Noel

Sáng tác: Xuân Thảo – Xuân Ly Băng

Bonus Track Karaoke

10. Trời Đêm Be Lem

11. Noel Về

12. Tự Sự Mùa Giáng Sinh

13. Vào Một Đêm Đông

14. Mùa Đông Vinh Danh

15. Trong Hang Đá Nhỏ

16. Ân Tình Đêm Thánh

17. Ca Vang Lên Nào

18. Đêm Noel