Đức Thánh cha tiếp kiến Tổng tu nghị Dòng Chúa Cứu Thế

 

Đức Thánh cha tiếp kiến Tổng tu nghị Dòng Chúa Cứu ThếTrong buổi tiếp kiến sáng ngày 01 tháng Mười năm 2022, dành cho Tổng tu nghị thứ 26 của Dòng Chúa Cứu Thế, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi toàn dòng can đảm thực hiện những đổi mới, dưới ánh sáng truyền thống của dòng, theo Thánh Linh là nguồn mạch mọi canh tân.

Tổng tu nghị Dòng Chúa Cứu Thế đang tiến hành tại Ciampino gần Roma, từ ngày 11 tháng Chín đến ngày 07 tháng Mười tới đây, với sự tham dự của 91 đại biểu của hơn 4.600 thành viên toàn dòng. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có đại diện của các nữ tu Chúa Cứu Thế và một số giáo dân tham gia sứ mạng của Dòng tại 85 nước trên thế giới.

Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em đừng sợ đi vào những con đường mới, đối thoại với thế giới (Hiến Pháp 19), dưới ánh sáng truyền thống phong phú về thần học luân lý của anh chị em. Đừng sợ bẩn tay khi phục vụ những người túng thiếu nhất và những người không đáng kể gì…

“Anh chị em, Giáo hội và đời sống thánh hiến đang sống một thời điểm lịch sử duy nhất, trong đó có khả năng canh tân chính mình để đáp ứng sứ mạng của Chúa Kitô với lòng trung thành sáng tạo. Sự canh tân này tiến qua một tiến trình hoán cải tâm trí, sự hoán cải khẩn trương và qua cả những thay đổi cơ cấu. Nhiều khi chúng ta cần đập vỡ những vò nước cũ (Xc Ga 4,28), do các truyền thống chúng ta để lại, chúng đã mang bao nhiêu nước nhưng nay đã hoàn tất sứ mạng. Và đập vỡ những vò của chúng ta, đầy những tình cảm, tập tục văn hóa, lịch sử, đó không phải là điều dễ dàng, là điều đau thương, nhưng đó là điều cần thiết nếu chúng ta muốn uống vò nước mới đến từ nguồn mạch của Chúa Thánh Linh, là nguồn canh tân. Ai tiếp tục gắn bó với những an ninh của mình thì có nguy cơ rơi vào sự cứng lòng, ngăn cản hoạt động của Chúa Thánh Linh trong tâm hồn con người. Trái lại, chúng ta không được đặt những chướng ngại cản trở hoạt động đổi mới của Chúa Thánh Linh, trước tiên trong tâm hồn và trong lối sống của chúng ta. Chỉ như thế chúng ta mới trở thành những thừa sai của hy vọng!”

Đức Thánh cha cũng nhắc nhở rằng trong tiến trình canh tân như thế, không nên quên ba cột trụ cơ bản, là vị thế trung tâm của mầu nhiệm Chúa Kitô, đời sống cộng đoàn và cầu nguyện. Chứng tá và giáo huấn của thánh Anphongsô nhắc nhở anh em tiếp tục ở lại trong tình yêu của Chúa. Không có Chúa chúng ta không thể làm được gì… Sự từ bỏ đời sống cộng đoàn và kinh nguyện chính là cánh cửa của sự son sẻ trong đời sống thánh hiến, làm cho đoàn sủng chết đi và khép kín đối với anh em. Trái lại, sự ngoan ngoãn đối với Thánh Linh của Chúa Kitô thúc đẩy loan báo Tin mừng cho người nghèo…”.

Trong Tổng tu nghị hiện nay của Dòng Chúa Cứu Thế, các đại biểu đã bầu cha cha Rogério Gomes, 48 tuổi, người Brazil, làm Bề trên Tổng quyền thứ 18 của dòng. Tổng hội cũng đã bầu sáu vị Tổng cố vấn mới, trong đó có một vị người Việt là cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, 50 tuổi, sinh trưởng tại Long An. Cha là giáo sư thần học và làm Giám đốc Học viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam từ năm 2011 đến 2018, và trong tám năm qua là Cố vấn Tỉnh dòng.

(Rei 1-10-2022, cssr.news)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA