Đức Thánh Cha tiếp kiến 120 Giám Mục mới


Đức Thánh Cha tiếp kiến 120 Giám Mục mới

Đức Thánh Cha tiếp kiến 120 Giám Mục mớiCASTEL GANDOLFO. ĐTC Biển Đức 16 khích lệ các GM giúp các tín hữu đào sâu đức tin và nêu gương nên thánh cho mọi thành phần dân Chúa.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20-9-2012, dành cho 120 GM thụ phong trong khoảng 12 tháng gần đây, đang tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Giám Mục và Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương tổ chức tại Roma.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc đến Năm Đức Tin sắp bắt đầu, nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican 2 và 20 năm công bố Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo. Ngài nói:

”Tôi khuyến khích anh em hãy dấn thân để nội dung nòng cốt của đức tin được trình bày một cách có hệ thống và mạch lạc cho tất cả mọi người theo lứa tuổi và bậc sống khác nhau của họ, để họ có thể trả lời cho những vấn nạn mà thế giới kỹ thuật và hoàn cầu hóa ngày nay đang nêu lên. Những lời sau đây của Vị Tôi Tớ Chúa, ĐGH Phaolô 6, vẫn luôn có tính chất thời sự. Người nói: “Cần phải rao giảng Tin Mừng cho văn hóa và các nền văn hóa của con người, không phải như để trang trí, như lớp sơn bên ngoài, nhưng phải rao giảng một cách sinh động, sâu xa, đến tận gốc rễ, luôn luôn đi từ con người và luôn trở về những quan hệ của con người với nhau và với Thiên Chúa” (Evangelii nuntiandi, 20).

ĐTC cũng khẳng định rằng ”Đức tin đòi phải có những chứng nhân đáng tin cậy, những người tín thác nơi Chúa và phó thác cho Chúa để trở nên ‘dấu chỉ sinh động sự hiện diện của Đấng Phục sinh trong thế giới’ (Porta fidei, 15). GM là chứng nhân đầu tiên về đức tin, tháp tùng hành trình của các tín hữu, bằng cách nêu gương sống trong sự phó thác tin tưởng nơi Thiên Chúa. Vì thế, để trở thành bậc thầy có uy tín và là sứ giả của đức tin, Giám Mục phải sống trước mặt Chúa, như là người của Thiên Chúa. Thực vậy, ta không thể phục vụ con người, nếu trước đó ta không phải là những người phục vụ Thiên Chúa”.

Sau cùng ĐTC nhắn nhủ các GM rằng: ”Sự dấn thân nên thánh của anh em đòi anh em mỗi ngày phải hấp thụ Lời Chúa trong kinh nguyện và nuôi sống mình bằng Thánh Thể, để kín múc từ hai bàn tiệc này nhựa sống cho sứ vụ. Ước gì đức bác ái thúc đẩy anh em gần gũi với các linh mục của anh em, với tình phụ tử, biết nâng đỡ, khích lệ và tha thứ. Các linh mục là những cộng tác viên đầu tiên và quí giá của anh em trong việc đưa Chúa đến cho con người và đưa con người đến cùng Thiên Chúa”.

ĐTC không quên nhắc nhở các GM gần gũi và nâng đỡ ngươi nghèo khổ, giúp đỡ các gia đình, người trẻ, chăm sóc các chủng sinh, để họ được huấn luyện về mặt nhân bản, tu đức, thần học và mục vụ, làm choi các cộng đoàn có được những mục tử trưởng thành và vui tươi, những người hướng đạo chắc chắn trong đức tin” (SD 20-9-2012)

G. Trần Đức Anh OP