Đức Thánh cha thêm vào Kinh cầu Đức Bà ba tước hiệu

 

Đức Thánh cha thêm vào Kinh cầu Đức Bà ba tước hiệuTrong thư gửi các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới, công bố hôm 20/6/2020, Đức Hồng y Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, thông báo quyết định của Đức Thánh cha Phanxicô ghi thêm ba tước hiệu của Đức Mẹ vào trong Kinh cầu Đức Bà.

Thư của Đức Hồng y Sarah có đoạn viết: “Lòng đạo đức Kitô, qua dòng lịch sử, đã dành vô số tước hiệu và những lời cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là con đường ưu tiên và chắc chắn dẫn chúng ta đến gặp gỡ Chúa Kitô. Cả thời nay, dân Chúa, đang trải qua những bấp bênh và hoang mang, cũng cảm thấy cần chạy đến cùng Mẹ, với đầy lòng kính mến và tín thác.

Nói lên tâm tình ấy, Đức Thánh cha Phanxicô, đón nhận những mong ước được bày tỏ, quyết định ghi thêm ba lời cầu khẩn trong Kinh cầu Đức Bà, đó là: “Đức Mẹ lòng thương xót”, “Đức Mẹ hy vọng” và “Đức Mẹ an ủi của những người di cư”.

Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phụng tự xác định rằng “lời cầu khẩn thứ nhất được đặt sau “Đức Mẹ Giáo hội” (Mater Ecclesiae), lời cầu thứ hai đặt sau “Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa” (Mater divinae gratiae) và lời cầu thứ ba đặt sau “Đức Bà bầu chữa kẻ có tội” (Refugium peccatorum).

(Sala Stampa 29-6-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.