Đức Thánh Cha kêu gọi tha thiết tìm kiếm Chúa

 

Đức Thánh Cha kêu gọi tha thiết tìm kiếm Chúa

ROMA. ĐTC Phanxicô kêu gọi tín hữu hãy thao thức liên lỷ tìm Chúa, theo gương thánh Augustino.

Đức Thánh Cha kêu gọi tha thiết tìm kiếm ChúaNgài đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 6 giờ chiều ngày 28-8-2013 tại Vương cung thánh đường thánh Augustino ở Roma, trước sự tham dự của 90 đại biểu Tổng tu nghị dòng thánh Augustino và hàng trăm tín hữu khác. Ngài quảng diễn câu nói thời danh của thánh nhân trong cuốn ”Tự Thú”: ”Chúa dựng nên con vì Chúa và tâm hồn con bất an cho đến khi được an nghỉ trong Chúa” (Le Confessioni, I,1,1).

ĐTC cho biết ngài cầu nguyện cho các tu sĩ dòng thánh Augustino cũng được thao thức liên lỷ trong cuộc tìm kiếm Chúa, mong muốn chia sẻ Tin Mừng và cố gắng chứng tỏ tình yêu thương đối với mỗi người họ gặp. Ngài nhận xét rằng từ ”bất an” mà thánh Augustino sử dụng gây ấn tượng mạnh cho ngài và khiến ngài nghĩ đến 3 lãnh vực cơ bản trong đó mỗi tín hữu Kitô phải cảm thấy ”bất an”, đó là trong đời sống thiêng liêng, trong việc tìm kiếm Chúa và trong tình yêu thương đối với tha nhân.

Augustino đã sống cuộc sống như nhiều người trẻ ngày nay, Thánh nhân đã được bà mẹ Monica giáo dục trong đức tin Kitô mặc dù chưa được rửa tội, nhưng rồi khi lớn lên Augustino đã xa lìa đức tin ấy. Augustino không tìm thấy trong đó câu trả lời cho những vấn nạn, cho ước muốn của tâm hồn, để rồi bị cám dỗ vì những điều khác. Augustino đã học hành, vui chơi, đã trải qua tình yêu nồng nhiệt và bắt đầu sự nghiệp vẻ vang, như một giáo sư dạy môn hùng biện, và được coi là thành đạt.

”Nhưng trong tâm hồn Augustino vẫn có sự bất an, trong cuộc tìm kiếm ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Tâm hồn thánh nhân không yên nghỉ, không bị gây mê vì thành công, vì của cải, vì quyền hành.. Augustino tiếp tục tìm kiếm Chúa, và đã khám phá thấy rằng Thiên Chúa đang chờ đợi và không ngừng tìm kiếm Augustino trước..”
ĐTC nói rằng: các tín hữu Kitô cũng phải nhìn vào tâm hồn mình và tự hỏi phải chăng tâm hồn mình có ao ước những điều cao cả hay là một tâm hồn đang ngái ngủ. Tâm hồn bạn có duy trì một sự bất an hay bị những sự vật bóp nghẹt? Mỗi Kitô hữu cũng phải để cho mình bị bất an vì Chúa, như thánh Augustino, không bao giờ mệt mọi trong việc chia sẻ Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa và lời hứa cứu độ với tha nhân là những người đã bị lạc lối như Augustino trước kia.

ĐTC Phanxicô cũng nhận xét rằng chắc hẳn thánh Augustino đã học được từ nơi mẹ Người, thánh nữ Monica, về tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. ”Bao nhiêu dòng lệ người phụ nữ thánh thiện này đã đổ ra cho sự hoán cải người con trai mình. Và bao nhiêu bà mẹ ngày nay đã khóc để con người được trở về cùng Chúa Kitô..Anh chị em đừng đánh mất niềm hy vọng nơi ơn thánh của Chúa! .. Cũng như thánh nữ Monica, các tín hữu Kitô được kêu gọi yêu thương tha nhân đến độ rơi lệ cho an sinh và phần rỗi của họ.”

Và ĐTC cảnh giác rằng quá nhiều khi trong đời sống tu trì, cộng đoàn có nghĩa là tiện nghi thoải mái. ”Nhiều khi người ta sống trong cộng đoàn mà chẳng biết ai sống bên cạnh; hoặc có thể họ sống trong cộng đoàn mà không thực sự biết người anh em của mình: tôi đau khổ nghĩ đến những người thánh hiến không có khả năng sinh sản, họ như những ”trai già”. Sự ”bất an vì yêu thương” luôn thúc đẩy ta đi tẳp tha nhân, không chờ đợi người khác bày tỏ nhu cầu của họ. Sự ”bất an vì tình yêu” mang lại cho chúng ta hồng ân phong phú về mục vụ, và mỗi người chúng ta phải tự hỏi: khả năng sinh sản tinh thần của tôi ra sao? Đâu là khả năng sinh sản của tôi về mục vụ?
Dòng thánh Augustino có khoảng 2.800 tu sĩ. Cha Bề trên Tổng quyền Prevost nói với báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh rằng đề nghị của ĐTC chủ sự thánh lễ khai mạc Tổng tu nghị của dòng thực là một sự chỉ quảng đại lớn lao. Chúng tôi ngạc nhiên sau khi chúng tôi xin được ĐTC tiếp kiến nhân dịp Tổng hội, và được biết ĐTC quyết định cử hành thánh lễ với chúng tôi”. (CNS 28-8-2013)

G. Trần Đức Anh OP