Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa Giám Mục và Tu Sĩ

 

Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa Giám Mục và Tu SĩVATICAN. ĐTC đề cao tầm quan trọng của đời sống thánh hiến trong Giáo Hội và cổ võ sự cộng tác giữa các GM và tu sĩ.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 28-10-2016 dành cho 200 LM tham dự viên Hội nghị quốc tế của các vị đại diện và đại biểu GM về đời sống thánh hiến do Bộ các dòng tu tổ chức tại Roma từ ngày 28 đến 30-10-2016. Trong số các tham dự viên cũng có 4 LM từ Việt Nam. Hội nghị đặc biệt bàn về văn kiện Tòa Thánh ”Mutuae relationes” (Tương quan hỗ tương), ban hành năm 1994 về tương quan giữa GM và các hình thức đời sống thánh hiến. Văn kiện này đang được Bộ GM và Bộ các Dòng tu tu chính và cập nhật hóa.

Trong bài huấn dụ, ĐTC đặc biệt khuyến khích các GM và các vị đại diện đặc biệt quan tâm và thăng tiến đời sống thánh hiến trong giáo phận liên hệ, gần gũi những người thánh hiến trong sự dịu dàng và yêu thương, dạy cho Dân Chúa về giá trị của đời sống thánh hiến.

ĐTC nhắc nhở cho những người thánh hiến rằng không được lẫn lộn sự tự trị và miễn trừ với sự cô lập và độc lập: ”Ngày nay hơn bao giờ hết cần sống sự tự trị đúng đắn và miễn trừ trong các dòng tu, qua sự liên hệ chặt chẽ với sự hội nhập, làm sao để tự do theo đoàn sủng và đặc tính Công Giáo của đời sống thánh hiến cũng được biểu lộ trong Giáo Hội địa phương.

ĐTC cũng đề cập đến việc thành lập các hội dòng mới và nhắc nhở các GM để ý đến các tiêu chuẩn như ngài đã trình bày trong số 18 của Tông thư mới đây ”Iuvenescit Ecclesia” (Giáo Hội tươi trẻ), như tính chất đặc sắc của đoàn sủng, chiều kích ngôn sứ, sự tháp nhập vào đời sống Giáo Hội địa phương, hiệp thông thực sự với Giáo Hội địa phương và hoàn vũ, dấn thân loan báo Tin Mừng cả trong chiều kích xã hội và kiểm chứng xem vị sáng lập có chứng tỏ sự trưởng thành về mặt Giáo Hội hay không, có đời sống không đi ngược hoạt động của Chúa Thánh Linh hay không. Đặc biệt luôn phải chu toàn nghĩa vụ phải hỏi ý kiến trước đó của Bộ các dòng tu, như ngài đã minh định về khoản giáo luật số 579. (Nếu không hỏi ý kiến thì việc lập dòng sẽ vô hiệu lực).

Sau cùng về tương quan giữa GM giáo phận và những người thánh hiến, ĐTC khẳng định rằng ”không có tương quan hỗ tương tại những nơi nào một số người chỉ huy và những người khác phải tùng phục vì sợ hãi hoặc vì tiện lợi. Trái lại có tương quan hỗ tương tại nơi nào người ta vun trồng đối thoại, lắng nghe trong sự tôn trọng, và đón nhận nhau, gặp gỡ và hiểu biết, cùng tìm kiếm sự thật, ước muốn cộng tác trong tinh thần huynh đệ để mưu ích cho Giáo Hội là ‘căn nhà hiệp thông’. Tất cả những điều đó là trách nhiệm của các vị mục tử cũng như của những người thánh hiến” (SD 28-10-2016)

 G. Trần Đức Anh OP