Đức Thánh cha cải tổ cơ cấu nội bộ của Bộ Giáo lý đức tin

 

Đức Thánh cha cải tổ cơ cấu nội bộ của Bộ Giáo lý đức tinHôm 14 tháng Hai năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã ban hành tự sắc “Fidem servare”, Gìn giữ đức tin, cải tổ cơ cấu và cách điều hành nội bộ của Bộ này.

Trong Tự sắc, Đức Thánh cha qui định rằng từ nay Bộ Giáo lý đức tin được chia làm hai phân bộ: phân bộ đạo lý và phân bộ kỷ luật, cả hai đều dưới quyền Đức Hồng y Tổng trưởng, nhưng mỗi phân bộ sẽ có một vị Tổng giám mục Tổng thư ký điều khiển, với sự phụ giúp của một vị Phó Tổng thư ký và một chánh văn phòng.

Mục đích việc cải tổ này là để nêu bật tầm quan trọng cho phân bộ đạo lý, với vai trò cơ bản là thăng tiến đức tin, nhưng không coi nhẹ hoạt động kỷ luật. Cho đến nay nhiều nhân sự, năng lực của Bộ được dành quá nhiều cho vụ cứu xét những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Nay mỗi phân bộ có nhiều năng lực và quyền tự quyết hơn.

Đi vào chi tiết hơn, phân bộ đạo lý phụ trách về các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ đạo lý đức tin và luân lý, đồng thời cũng giúp các nghiên cứu nhắm gia tăng sự hiểu biết và thông truyền đức tin, nhắm tới việc loan báo Tin mừng. Phân bộ này cũng cứu xét các văn kiện các cơ quan khác của Tòa Thánh muốn công bố, cứu xét các tác phẩm và những ý kiến dường như gây vấn đề cho đức tin ngay chính, tạo điều kiện đối thoại với các tác giả và đề nghị các phương thế thích hợp để sửa chữa.

Phân bộ đạo lý cũng có ban về hôn phối, cứu xét và cho phép tháo cởi hôn phối giữa một tín hữu và một người chưa chịu phép rửa tội, dựa theo đặc ân đức tin.

Phân bộ kỷ luật cứu xét những tội ác dành quyền giải cho Bộ Giáo lý đức tin và được xét xử qua Tòa Án tối cao được thành lập tại đây. Phân bộ xác định những thủ tục để cứu xét những vụ kháng án các tội nặng, như lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, tiết lộ bí mật tòa giải tội, giải tội cho kẻ đồng phạm về điều răn thứ sáu, xúc phạm nặng nề tới bí tích Thánh Thể, v.v.

Phân bộ kỷ luật thăng tiến các sáng kiến huấn luyện cho các vị Bản quyền, các chuyên gia về luật, để hiểu và áp dụng đúng đắn các khoản giáo luật liên quan đến thẩm quyền của các vị.

Đức Thánh cha qui định rằng Tự sắc này có hiệu lực ngay từ ngày 14 tháng Hai này, sau khi được công bố trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh.

Trong thời gian sắp tới, có thể Đức Thánh cha sẽ bổ nhiệm các vị lãnh đạo mới cho Bộ Giáo lý đức tin. Đức Hồng y Tổng trưởng Luis Ladaria, dòng Tên, đã 79 tuổi. Đức Tổng giám mục Tổng thư ký cũ Morandi đã được chuyển đi làm giám mục tại một giáo phận ở Bắc Ý và chưa có tổng thư ký mới. Đức Tổng giám mục Scicluna hiện là Đồng tổng thư ký của Bộ này, nhưng đồng thời ngài là Tổng giám mục giáo phận Malta, không thường trú tại Bộ. Ngài cứu xét việc kháng án những vụ xử các tội lạm dụng.

(Rei 14-2-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA