Đức Thánh Cha bổ nhiệm 3 Giám chức Tòa Thánh lên hàng Tổng giám mục

 

Đức Thánh Cha thăng 3 Đức Ông: thứ trưởng nội vụ, thứ trưởng ngoại giao và Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Âu Châu lên hàng Tổng giám mục.

Đứng đầu là Đức Ông Antoine Camilleri, 54 tuổi (1965) người Malta, từ 6 năm nay (2013) là Thứ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh, nay sẽ làm Tổng giám mục hiệu tòa Sklalhot với cấp bậc “Sứ Thần Tòa Thánh”.

Đức Thánh Cha bổ nhiệm 3 Giám chức Tòa Thánh lên hàng Tổng giám mục

Đức Ông Camilleri nhiều lần làm trưởng đoàn Tòa Thánh sang thăm Việt Nam hoặc làm việc với phái đoàn do Thứ Trưởng ngoại giao Việt Nam đến Vatican, về các vấn đề có liên quan tới hai bên. Lần mới nhất là hôm 21 và 22-8 vừa qua, đặc biệt bàn về việc lập trụ sở của Vị Đại Diện Thường Trực của Tòa Thánh tại Việt Nam.

– Vị thứ hai là Đức Ông Paolo Borgia, 53 tuổi người Italia, gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh cách đây 18 năm (2001) và từ 3 năm nay là Phó Phụ Tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tương đương với Thứ Trưởng Nội Vụ của Tòa Thánh. Đức Ông được thăng Tổng giám mục hiệu tòa Milazzo và cấp bậc Sứ Thần Tòa Thánh.

– Vị Thứ ba là Đức Ông Paolo Rudelli, người Italia, năm nay 49 tuổi (1970) gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh cách đây 18 năm và từ 5 năm nay là Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Hội Đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp. Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục hiệu tòa Mesembria.

Ngày 04/10 tới đây, 3 vị sẽ được Đức Thánh Cha đích thân truyền chức Giám mục và nhiệm sở của mỗi vị trong tư cách là Sứ Thần Tòa Thánh cũng sẽ được công bố sau khi có sự đồng ý của chính phủ các nước liên hệ về đề nghị bổ nhiệm của Đức Thánh Cha. (Sala Stampa 3-9-2019)

G. Trần Đức Anh, O.P. – Roma