Đức Thánh cha báo động nguy cơ chiến tranh hạt nhân

 

Đức Thánh cha báo động nguy cơ chiến tranh hạt nhânTrong buổi tiếp kiến hôm ngày 10 tháng Chín vừa qua dành cho các tham dự viên khóa họp toàn thể của Hàn Lâm viện Tòa Thánh về khoa học, Đức Thánh cha Phanxicô tái báo động về hiểm họa chiến tranh hạt nhân và kêu gọi các nhà khoa học cộng tác trong lãnh vực phòng ngừa này.

Khóa họp của Hàn Lâm viện Khoa học Tòa Thánh có chủ đề là: “Khoa học cơ bản để phát triển con người, hòa bình và sức khỏe của trái đất”.

Ngài nói: “Cần động viên tất cả các kiến thức dựa trên khoa học và kinh nghiệm để vượt thắng lầm than, nghèo đói, những nạn nô lệ mới, và để tránh chiến tranh. Khi từ khước một số nghiên cứu, nhắm đưa tới những mục tiêu chết chóc, trong những hoàn cảnh lịch sử đặc thù, các nhà khoa học toàn thế giới có thể liên kết với nhau trong một cùng thái độ sẵn sàng, để giải giáp khoa học và họp thành một sức mạnh phụng sự hòa bình”.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Sau hai thế chiến thê thảm, thế giới có vẻ đã học tiến bước từ từ đi tới sự tôn trọng các quyền con người, công pháp quốc tế, và những hình thức cộng tác khác nhau. Nhưng rất tiếc là lịch sử đang cho thấy có những dấu hiệu suy thoái. Không những có sự gia tăng các cuộc xung đột cũ, nhưng còn nảy sinh những thứ quốc gia chủ nghĩa khép kín, cực đoan và gây hấn (Xc Fratelli tutti 11) và cả những chiến tranh thống trị mới, gây hại cho các thường dân, người già, trẻ em và các bệnh nhân, tạo nên tàn phá khắp nơi”.

Có nhiều bóng đen gây lo âu, dường như không chịu tan biến, chúng đang bao trùm trái đất. Trước tình trạng này, Đức Thánh cha khẩn cầu Đức Mẹ và nói: “Có nhiều cuộc xung đột võ trang đang diễn ra gây lo âu nghiệm trọng. Tôi đã nói đó là một ‘thế chiến thứ ba từng mảnh’. Ngày nay, chúng ta có thể nói đó là một thế chiến toàn diện, và những nguy hiểm đối với con người và trái đất ngày càng lớn hơn. Thánh Gioan Phaolô II đã cảm tạ Chúa vì, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thế giới đã được gìn giữ khỏi chiến tranh hạt nhân. Rất tiếc thay chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện vì nguy cơ này, nguy cơ lẽ ra phải bị đẩy xa”.

Trong diễn văn, Đức Thánh cha tái khẳng định sự liên minh của Giáo hội với các nhà khoa học và nhắc đến nghĩa vụ bảo tồn trái đất mà mọi người đều được kêu gọi góp phần cộng tác.

(Vatican News 10-9-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA