Đức Maria trong đời sống người Kitô hữu


Thuyết trình đề tài:

Đức Maria trong đời sống người Kitô hữu

 

Đức Maria trong đời sống người Kitô hữuWBC – Trong tinh thần sống Năm Đức Tin, tối ngày 17.10.2012 vừa qua, Trung tâm Mục vụ Đaminh đã tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Đức Maria trong đời sống người Kitô hữu”. Buổi Tọa đàm do thuyết trình viên: linh mục Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP. đảm nhiệm.

Với lối trình bài sinh động và lôi cuốn, cha Giuse đã giúp cho các thính giả hiểu thêm về vai trò và vị trí của Mẹ Maria trong đời của người Kitô giáo.

ây là đề tài thuyết trình phù hợp với tháng Đức Mẹ Mân Côi nên được mọi người quan tâm, vì thế có nhiều thành phần tham dự từ các Thầy, các Sơ đến các anh chị em lớp thần học giáo dân, nhóm Kinh Thánh cầu nguyện, lớp hôn nhân, dự tòng vả các anh chị em giáo dân.


Đức Maria trong đời sống người Kitô hữu


Xen lẫn những bài Hát về Đức Mẹ và những câu hỏi thắc mắc và được giải đáp thỏa đáng, các thính giả đã bồi đắp thêm về đức tin và thêm lòng sùng kính Mẹ Maria.

Kết thúc buổi thuyết trình, cử tọa đề nghị Trung Tâm Mục Vụ tổ chức thêm nhiều buổi thuyết trình hay tọa đàm để giúp cho anh chị em giáo dân hiểu thêm về đời sống đức tin đặc biệt là trong Năm Đức Tin này.

Trung tâm Mục vụ