Đức Hồng y Quốc vụ khanh truyền chức giám mục cho tân Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus

 

Đức Hồng y Quốc vụ khanh truyền chức giám mục cho tân Sứ thần Tòa Thánh tại BelarusHôm 16/9/2020, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã truyền chức giám mục cho Đức cha Ante Jozić, người Croát, tân Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Belarus.

Thánh lễ truyền chức diễn ra lúc 10 giờ sáng, tại Nhà thờ Thánh Gia, mới được xây cất tại thị trấn Solin, quê hương của vị tân giám mục.

Hôm trước đó, 15/9, Đức Hồng y Parolin đã đến thành phố Spit để gặp gỡ thủ tướng cộng hòa Croát, ông Andrej Plenkovic, trong bữa ăn trưa tại biệt thự Dalmacia.

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau đó, Đức Hồng y Quốc vụ khanh cho biết đây là lần thứ tư ngài gặp gỡ thủ tướng Croát: hai lần tại Vatican và hai lần tại Croát.

Về phần thủ tướng Plenkovic, ông nhận định rằng: “Việc Đức Hồng y Parolin đến Croát để truyền chức giám mục cho Đức cha Jozic, cũng là bạn của ông, đó thực là một vinh dự cho Croát”.

Ông cũng cho biết, trong cuộc gặp gỡ với Đức Hồng y Quốc vụ khanh, chủ yếu bàn về quan hệ giữa Cộng hòa Croát và Tòa Thánh, các vấn đề Âu châu và thế giới. Quan hệ giữa Croát và Tòa Thánh rất tốt đẹp, trong sự tôn trọng và cộng tác với nhau. Cả tương quan giữa nhà nước Croát và Hội đồng Giám mục nước này cũng rất tốt đẹp.

Thủ tướng Plenkovic cũng nói rằng miền Dalmatia rất hãnh diện vì đã cống hiến cho Giáo hội nhiều vị Sứ thần Tòa Thánh đang còn hoạt động.

Cùng ngày 15/9, Đức Hồng y Parolin đã viếng thăm nhà thờ chính tòa giáo phận Split và gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Croát tại Trung tâm linh đạo “Ốc đảo Santa Maria”, của dòng Các Nữ tỳ Thương xót.

(IKA 1516-9-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.