Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm về với Chúa

 

 

Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm về với ChúaĐức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm,
tu sĩ dòng Salêdiêng,
giám mục chính tòa Bùi Chu,
đã được Chúa gọi về
lúc 04g00, thứ Bảy, ngày 17.08.2013.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
tại quảng trường nhà thờ Chính Toà Bùi Chu
vào lúc 8g30 thứ Tư, ngày 21.08.2013.

 

Cáo phó : click xem hình lớn.

 

 

Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm về với Chúa