ĐTG mục Georg Gänswein ngưng làm Chủ tịch Phủ Giáo hoàng

 

ĐTG mục Georg Gänswein ngưng làm Chủ tịch Phủ Giáo hoàngGiám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận tin Đức Tổng giám mục Georg Gänswein ngưng nhiệm vụ Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, là cơ quan phụ trách các cuộc tiếp kiến của Đức Thánh cha, và Đức Tổng Giám mục tập trung vào việc làm bí thư riêng của Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI.

Đức Tổng giám mục Gänswein, người Đức, năm nay 63 tuổi, vốn là bí thư riêng của Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, trước khi ngài làm Giáo Hoàng và còn tiếp tục nhiệm vụ này sau khi Đức Biển Đức XVI từ chức. Đức Tổng cũng tiếp tục làm Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng trong 7 năm qua dưới thời Đức Thánh cha Phanxicô.

Từ vài tuần nay, Đức Tổng giám mục không còn xuất hiện trong các buổi tiếp kiến của Đức Thánh cha Phanxicô nên có nhiều tin đồn thổi về vấn đề này, và hôm 05/02/2020, ông Bruni xác nhận Đức Tổng giám mục Gänswein không còn làm Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng nữa.

Đức Tổng giám mục không tuyên bố gì với giới báo chí về việc ngài không làm việc nữa, mặc dù có nhiều dư luận khác nhau về việc ngài không còn xuất hiện cạnh Đức Thánh cha trong các buổi tiếp kiến nữa.

(KNA 5-2-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.