Home / Thánh Ca / ĐỜI LINH MỤC- Sáng tác: Lm. Trinh Quang, O.P. – Trình bày: Cs. Duy Tân

ĐỜI LINH MỤC- Sáng tác: Lm. Trinh Quang, O.P. – Trình bày: Cs. Duy Tân