ĐỜI LINH MỤC- Sáng tác: Lm. Trinh Quang, O.P. – Trình bày: Cs. Duy Tân

 

ĐỜI LINH MỤC- Sáng tác: Lm. Trinh Quang, O.P. - Trình bày: Cs. Duy Tân