Đời con Xin Thuộc Về Ngài (02.02.2013)

Lễ Nến : Cầu cho các Bà Mẹ Trẻ em

Đời Con Xin Thuộc Về Ngài

 

Đời con Xin Thuộc Về Ngài (02.02.2013)Trong ngày lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, theo truyền thống giáo xứ Đaminh Ba chuông vào lúc 17 giờ 30, thứ bảy 02.02.2013, giáo xứ cử hành thánh lễ đồng tế cầu cho Bà Mẹ và trẻ em.

Cùng hiệp dâng thánh lễ với cha bề trên chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc có cha nguyên bề trên chánh xứ Phanxicô, hai cha chánh phó Quản đốc, các cha đặc trách Sinh viên, Ca đoàn và Thiếu nhi, cùng hai Thầy Phó tế.

Trong không khí vui mừng các Bà Mẹ và Trẻ Em đến tham dự đông đảo, cha chủ tế dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho các gia đình, các Bà mẹ và trẻ em luôn được sống theo thánh ý Chúa và được tràn đầy ơn Thánh.

 

Đời con Xin Thuộc Về Ngài (02.02.2013)

Khởi đầu thánh lễ, cha Chủ tế làm phép nến, nguyện xin Chúa là ánh sáng chiếu giãi xuống cho mọi người chúng con. Xin Chúa mở mắt tâm hồn để chúng con đón nhận ánh sáng vinh quang Chúa, và trở nên những người con của ánh sáng trong cuộc đời.

 

Đời con Xin Thuộc Về Ngài (02.02.2013)

Trong bài giảng Cha chủ tế nói lên ý nghĩa của thánh lễ Dâng Con trong đền thờ, Cha chia sẻ cho mọi người chúng ta phải biết sống lệ thuộc vào Thiên Chúa và xin nhận sự lệ thuộc cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa chúng ta.

 

Đời con Xin Thuộc Về Ngài (02.02.2013)

Trong cuộc sống hiện tại chúng ta phải vượt qua mọi cám dỗ của cuộc sống. Cha nhấn mạnh có ba khuynh hướng dễ làm cho chúng ta bị lung lạc. Một là khuynh hướng tục hoá, muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống để được thỏa mãn mọi nhu cầu. Hai là khuynh hướng nô lệ hoá, khi con người sống theo bản năng tưởng mình muốn làm gì thì làm. Ba là khuynh hướng tranh chấp hoá cuộc sống, bất chấp mọi hoàn cảnh, hành động, lương tâm, đạo đức của mình ra khỏi chân lý cuộc sống để giành lấy chiến thắng.

 

Đời con Xin Thuộc Về Ngài (02.02.2013)

Mỗi người chúng ta phải biết dâng mình cho Chúa. Và khi đem con vào đền thờ dâng cho Chúa, chúng ta muốn gia đình, con cái chúng ta và chính bản thân mỗi người luôn lệ thuộc phó thác hoàn toàn trong tay Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta tránh xa mọi cám dỗ trong cuộc sống để ánh sáng niềm tin Chúa chiếu sáng vào cuộc đời mỗi người chúng ta.

 

Đời con Xin Thuộc Về Ngài (02.02.2013)

Sau bài giảng là nghi thức chúc lành cho các Bà mẹ và trẻ em. Lời cầu chúc cho các bà mẹ mang thai được mẹ tròn con vuông, cho thai nhi được mạnh khỏe, trở thành người hữu ích và được mọi người quan tâm. Kế đó lần lượt các phụ huynh bồng ẵm các em bé lên để các cha đồng tế chúc lành cho các trẻ em.

 

Đời con Xin Thuộc Về Ngài (02.02.2013)

Nguyện xin Thiên Chúa là ánh sáng chiếu soi trong tâm hồn mọi người chúng con và xin mở mắt cho chúng con nhìn thấy tình thương Chúa kỳ diệu xiết bao.

Maria PT.