Đoàn Thiếu Nhi : Ngàn Lời Tri ân

 

Thiếu Nhi Đaminh Ba Chuông


Ngàn Lời Tri ân
Ngày nhà giáo 20.11.2011

+ Mời đọc bài viết.

Sáng chúa nhật 20/11/2011, toàn thể Giáo Hội mừng Lễ Kitô Vua Vũ Trụ, cũng vào ngày này, Đoàn Thiếu nhi có chương trình đặc biệt “ngàn lời tri ân” để mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Xin gửi đến cộng đoàn clips hình ngày sinh hoạt gồm : Thánh lễ, nghi thức mừng, phần thưởng cuộc thi viết “Ngàn lời tri ân”, và sinh hoạt khối huynh trưởng.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">L3ZBCmEGdJ8<span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial; color: navy;"> is invalid.