Đoàn Legio : Hè Vũng Tầu 2011

GÍAO XỨ ĐAMINH BA CHUÔNG

 

Đoàn Legio Vui Hè Vũng Tầu 2011

 

Đoàn Legio đã có chuyến đi tốt đẹp xuất du Vũng Tàu, hai ngày 18 và 19.06.2011.

Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã cho chuyến đi của chúng tôi được bình an. Sau hai ngày xuất du, tôi trở về trong niềm vui, thời gian thì qua đi, nhưng cảm nghiệm về chuyến xuất du này sẽ ở lại trong tôi mãi mãi.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">CR0PAy1AW_E</span> is invalid.