Điểm hẹn tình nghĩa Cần giờ …

 

Huynh đoàn Khuyết Tật Kitô Vua

Clips : Điểm hẹn tình nghĩa Cần giờ …


Điểm hẹn tình nghĩa Cần giờ …Nhóm huynh đoàn Khuyết Tật Kitô Vua do cha Giuse Trọng Viễn làm linh hướng, đã có chuyến đi Cần Giờ vào thứ bảy 30.07, do thầy Giuse Hán OP tổ chức.

Khoảng trên 100 người tham gia chuyến đi này, trong đó có thầy Đaminh Cao OP, thày Phêrô Đương, và một số bạn nhóm Sinh viên Nhịp bước Đaminh.

Xin gửi đến cộng đoàn clips hình nhiều kỷ niệm. Nhạc nền : Bốn mùa yêu thương, ca sĩ Thanh Thanh và Mầu Xanh Thiên Chúa, ca sĩ Elvis Phương.