Danh sách tham dự viên Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 16 về Tính Hiệp Hành

Danh sách tham dự viên Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 16 về Tính Hiệp Hành vừa được công bố sáng nay.

Từ Việt Nam có 2 đại biểu sẽ tham dự:

– Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết.

– Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh.

Mời xem danh sách đầy đủ tại: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/07/07/0500/01109.html

Danh sách tham dự viên Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 16 về Tính Hiệp Hành Danh sách tham dự viên Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 16 về Tính Hiệp Hành Danh sách tham dự viên Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 16 về Tính Hiệp Hành