Công bố Tông thư Đức Thánh cha gửi dân Chúa về vấn đề phụng vụ

 

Công bố Tông thư Đức Thánh cha gửi dân Chúa về vấn đề phụng vụHôm 29 tháng Sáu năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã công bố Tông thư mới gửi dân Chúa, về việc huấn luyện phụng vụ cho các tín hữu.

Tông thư dài 19 trang chữ nhỏ, được chia làm 65 đoạn, trong đó Đức Thánh cha kêu gọi chấm dứt những tranh luận và bút chiến về phụng vụ, và hãy tái khám phá vẻ đẹp của phụng vụ. Đây không phải là một huấn thị hay chỉ nam mới, nhưng là những suy tư của Đức Thánh cha, dựa trên những kết luận của khóa họp toàn thể của Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích hồi tháng Hai năm 2019 và tiếp theo Tự sắc “Traditios custodes”, Những người giữ gìn truyền thống, với mục đích tái khẳng định tầm quan trọng của tình hiệp thông Giáo hội quanh nghi thức nảy sinh từ cuộc cải tổ phụng vụ hậu cộng đồng.

Cuối tông thư, trong đoạn số 65, Đức Thánh cha yêu cầu “tất cả các giám mục, linh mục và phó tế, các nhà đào tạo chủng viện, các giáo sư các phân khoa thần học và các trường thần học, các giáo lý viên nam nữ, hãy giúp dân thánh của Thiên Chúa kín múc nơi nguồn mạch chính yếu của linh đạo Kitô. Ngài tái khẳng định những qui định đã đề ra trong tự sắc “Người giữ gìn truyền thống” hạn chế tối đa việc cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền Công đồng chung Vatican II, với mục đích “để Giáo hội có thể dâng lên, trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, một kinh nguyện duy nhất và đồng nhất có khả năng diễn tả sự hiệp nhất của mình”, và kinh nguyện duy nhất này là Nghi thức Roma nảy sinh từ cuộc cải tổ của Công đồng và được các thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II thiết định”.

(Vatican News 29-6-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA