Công bố sứ điệp mùa chay 2013 của Đức Thánh Cha

 

Công bố sứ điệp mùa chay 2013

của Đức Thánh Cha

+ Mời đọc toàn văn sứ điệp

Công bố sứ điệp mùa chay 2013 của Đức Thánh ChaVATICAN. Trong sứ điệp mùa chay nhân dịp Năm Đức Tin, ĐTC mời gọi các tín hữu suy tư về mối quan hệ chặt chẽ giữa đức tin và đức mến, đồng thời làm sao để trong mỗi hoạt động bác ái có phản ánh tình thương của Chúa Kitô đối với con người.

Sứ điệp của ĐTC đã được ĐHY Robert Sarah, người Guinée équatoriaele, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm (Cor Unum), giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo sáng 1-2-2013, tại Phòng báo chí Tòa Thánh. Sứ điệp mang tựa đề ”Tin trong đức mến khơi dậy lòng bác ái.” ”Chúng tôi đã đã biết và đã tin vào tình yêu của Thiên Chúa ở giữa chúng ta” (1 Ga 4,16).

Sứ điệp được chia làm 4 phần lần lượt nói về:

1. ”Đức tin như một lời đáp lời tình yêu Thiên Chúa”
2. ”Đức mến như một cuộc sống trong đức tin”
3. ”Mối liên hệ không thể phân ly giữa đức tin và đức mến”
4. ”Vị thế ưu tiên của đức tin, chỗ đứng thứ nhất của đức mến”

ĐTC nhấn mạnh sự kiện chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước (Xc 1, Ga 4,10), nên tình yêu không còn chỉ là ”một giới răn”, nhưng là lời đáp trả hồng ân tình thương qua đó Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta” (Deus caritas est, 1)… Kitô hữu là người được tình thương của Chúa Kitô chinh phục, và vì thế, được tình thương ấy thúc đẩy, họ cởi mở một cách cụ thể và sâu sắc đối với tình yêu tha nhân” (Xc. ibd., 33)… Toàn thể đời sống Kitô là một lời đáp lại tình thương của Thiên Chúa. Và câu trả lời đầu tiên chính là đức tin như một sự đón nhân, đầy ngỡ ngàng và biết ơn, đối với một sáng kiến chưa từng có của Thiên Chúa, đi trước và gọi hỏi chúng ta”.

Dưới ánh sáng những sự kiện đó, ĐTC nhắc nhở rằng ”Hiển nhiên là chúng ta không bao giờ có thể tách rời, hoặc đối nghịch giữa đức tin và đức mến. Hai nhân đức hướng thần này liên hệ mật thiết với nhau và thật là điều sai lầm khi coi hai nhân đức ấy đối nghịch nhau”.

Từ sự kiện đó, ĐTC cảnh giác chống lại thái độ của người quá nhấn mạnh đến sự ưu tiên và tầm quan trọng quyết định của đức tin đến độ coi nhẹ và hầu như khinh rẻ những công việc bác ái cụ thể, coi chúng chỉ là những hành vi nhân đạo tổng quát mà thôi.. Cũng vậy, ngài chống lại thái độ của người quá đề cao đức mến và các hoạt động bác ái đến độ cho rằng những hành động đó thay thế đức tin. Để có một đời sống thiêng liêng lành mạnh, cần phải xa tránh thuyết duy tín (fidéisme) cũng như thái độ duy hoạt động dạy đời.”

ĐTC nhận xét ”Đời sống Kitô hệ tại liên tục tiến lên núi gặp gỡ Thiên Chúa để rồi hạ san, mang tình thiêng và sức mạnh từ cuộc gặp gỡ ấy, phục vụ anh chị em với cùng tình yêu thương của Thiên Chúa”.

Người tín hữu Kitô hoạt động bác ái biết rằng không phải những cố gắng riêng của mình mang lại hoa trái, nhưng đúng hơn là ”sáng kiến cứu độ” đến từ Thiên Chúa, từ ân sủng của Ngài. Ân sủng không giới hạn tự do và trách nhiệm của chúng ta, nhưng quí hướng chúng về những hoạt động bác ái”.

Trong các hoạt động bác ái mà các tín hữu Kitô được mời gọi thi hành, ĐTC đề cao công trình bác ái lớn nhất là việc rao giảng Tin Mừng, mang Lời Chúa đến cho tha nhân: ”Không có hoạt động nào hữu ích hơn, nghĩa là bác ái hơn đối với tha nhân cho rằng bẻ Bánh Lời Chúa, giúp tha nhân được tham dự vào Tin Mừng, dẫn họ đi vào trong tương quan với Thiên Chúa: rao giảng Tin Mừng chính là sự thăng tiến nhân bản cao cả nhất và đầy đủ nhất”.

 

G. Trần Đức Anh OP.