Con đường Chúa đi


Suy niệm : Con đường Chúa đi

Con đường Chúa đi

Con đường Chúa đi

Nhóm mục vụ Sinh Viên

Chúa nhật thứ II mùa chay, 08.03.2009, như thường lệ tuần thứ 2 trong tháng, thánh lễ 17h30 do các bạn trong nhóm Mục vụ Sinh Viên Đa Minh sinh viên phụ trách.

Bài Tin mừng thuật lại biến cố Chúa Giêsu Hiển Dung, nhằm củng cố niềm tin cho các tông đồ, trước khi bước vào con đường đầy đau khổ của Ngài.

Thực ra, chặng đường của Ngài từ đỉnh núi Tarbo đến đồi Gongotha không phải là quá dài, quá nghiệt ngã cho bằng những nhục hình Ngài phải chịu đựng thay cho tội lỗi loài người chúng ta.

 

Để minh họa cho nội dung trên, nhóm Mục vụ Sinh Viên đã có sáng kiến mời cộng đoàn cùng với ba môn đệ Chúa yêu thương, suy niệm về con đường thập giá, với bài hát và phần minh hoạ về “Con đường Chúa đi”.

Con đường Chúa điTrong tâm tình Mùa Chay, xin được như một lời chia sẻ tâm tình và mời gọi mọi người đặc biệt là các bạn trẻ, từ bỏ cái tôi ích kỷ để bước theo con đường yêu thương của Chúa.

Người trẻ hiện tại được kêu mời bước theo con đường của Ngài, cùng vác thập giá với Ngài, sống chứng nhân trong cuộc sống hàng ngày, với xác tín đó là con đường ánh sáng, con đường vinh quang.

“Đường về Gongotha
đưa ta tới vinh quang
Nhọc nhằn bao chông gai,
nhưng chan hòa ánh sáng
Ngài vì thương yêu ta
vai mang cây thánh giá
Tiến về Gongotha,
dẫn ta về quê Cha”.