Cn 09 A : Người Kitô Hữu Đích Thực

 

Người Kitô Hữu Đích Thực
Mt 7,21-27

Lm An Phong op

Cn 09 A : Người Kitô Hữu Đích ThựcTrình thuật Tin mừng hôm nay là những lời Đức Giêsu mời gọi người nghe, các môn đệ của Người cần phải có quyết định để có thể đạt được Nước Trời. Trình thuật này gồm hai phần : phần thứ nhất là “làm hơn là nói”, phần thứ hai là “so sánh giữa hai ngôi nhà”.

Cả hai phần này đều nói về hai loại môn đệ (người nói, người làm) và hai loại người xây nhà (xây trên nền đá, xây trên cát). Như thế, để trở thành người môn đệ đích thực của Đức Giêsu, người kitô hữu cần “làm hơn là nói”, xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng Thánh ý Thiên Chúa.

Hẳn là có ít nhất một lần trong đời chúng ta đã tự hỏi “thế nào là một kitô hữu đích thực?” Xem ra trả lời một câu hỏi như thế không dễ dàng gì, vì chúng ta cần phải trả lời trước một câu hỏi không kém phần quan trọng : “Nền tảng đời sống kitô hữu là gì?”

Có thể có nhiều câu trả lời khác nhau : hoặc là 10 điều răn Chúa, hoặc là 6 điều răn Hội thánh, hoặc là đức bác ái, v.v.. Người ta có thể ngộ nhận về nền tảng đời sống kitô hữu : Hẳn là không thiếu kitô hữu hài lòng với việc tham dự đầy đủ các thánh lễ Chúa nhật, các nghi thức phụng vụ Tuần Thánh nhưng đời sống chẳng “hoán cải” bao nhiêu? Nếu chỉ như thế, chúng ta có thể gọi họ là những kitô hữu “nhà thờ, nhà thánh”;

Hẳn là có những người “đạo tại tâm”, họ cho là chỉ tin trong lòng là đủ? Nếu chỉ như thế, chúng ta có thể gọi họ là “thiếu trung thực”, bởi lẽ con người vốn bị bao vây bởi 1001 nghi thức này khác trong cuộc sống… Nếu đức tin là một tương giao cá vị giữa một người và Thiên Chúa, thì nền tảng của tương giao đó là “biết ý nhau”. Chắc chắn là Thiên Chúa “biết ý” chúng ta hơn là chúng ta biết mình.

Vậy có lẽ câu trả lời đúng nhất là : nền tảng đời sống kitô hữu là thánh ý Thiên Chúa. Đời sống kitô hữu là đi tìm kiếm và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Thánh ý đó được thể hiện trong Lời Chúa, trong các biến cố của đời sống và qua nhiều người, nhiều sự việc khác nhau. Con người chỉ có thể “đọc” ra thánh ý Chúa nhờ Chúa Thánh Thần. Cần trả lời cho được một câu hỏi : “Thiên Chúa muốn tôi làm gì trong hoàn cảnh cụ thể này, tại đây, lúc này ?”.

Như thế, người kitô hữu đích thực là người đi tìm thánh ý Thiên Chúa cho cuộc đời mình ngay trong giây phút hiện tại.

Phải chăng chúng ta đang mở lòng để đón nhận Thánh ý Thiên Chúa, mở tai để nghe Lời Người, và mở miệng để ngợi khen, tôn vinh Người.

Lạy Chúa là Cha chúng con,
xin biến cuộc đời chúng con
trở thành một bài ca ngợi khen,
chúc tụng, tạ ơn, tôn vinh Thiên Chúa
và cho chúng con nhận ra thánh ý Ngài
trong cuộc đời chúng con.