Clips:Tháng Hoa dâng Mẹ (Hội Mân Côi)

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

Hội Mân Côi

Clips:Tháng Hoa dâng Mẹ

 

Clips:Tháng Hoa dâng Mẹ (Hội Mân Côi)

Vào lúc 19h30 ngày 03/5/2012, tại Thánh đường giáo xứ, Hội Mân Côi giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã khai mạc tháng dâng hoa mừng kính Mẹ Maria dưới sự chủ trì của cha Tân linh hướng Giuse Phạm Quốc Văn OP.

Cộng đoàn suy niệm năm mầu nhiệm Vui để noi gương những đức tính của Mẹ trong mầu nhiệm này. Đó là những đức tính: khiêm nhường, yêu người, luôn lắng nghe và suy niệm lời Chúa, và nhất là lời “xin vâng” của Mẹ.

BBT xin giới thiệu clips hình ảnh do anh Giuse Hoàng Văn Thời thực hiện: