Home / Tài Liệu - Slides / Clips: Vũ Điệu Hine Ma Tov

Clips: Vũ Điệu Hine Ma Tov

 

Clips: Vũ Điệu Hine Ma Tov

Thể hiện: Quý Thầy ĐCV Xuân Lộc

Thánh vịnh 133:

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau,

 (2) như dầu quý đổ trên đầu
xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron,

 (3) như sương từ đỉnh Khéc-môn
toả trên đồi núi Xi-on lan tràn,
nơi đây ân huệ CHÚA ban,
chính là sự sống chứa chan muôn đời.

 

Thể hiện khác