Clips: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Clips: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Dẫn nhập vào phần nghi thức, sau lời mở đầu của cha chủ tế, là hình ảnh phủ phục trên cung thánh của các vị trong Ban Tông Đồ giáo xứ , đại diện cho toàn thể giáo dân, với ý nghĩa muốn nói lên sự sám hối chân thành và vâng phục thánh ý Thiên Chúa của mọi thành phần dân Chúa.

 

 Clips: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa

 

Qua 2 bài đọc, bài thứ nhất trích từ sách ngôn sứ I-sai-a, giáo hội muốn nhắn nhủ cộng đoàn dân Chúa nhớ lại tâm tình yêu thương của Thiên Chúa. Vì tội lỗi chúng ta mà Con Thiên Chúa đã chấp nhận biết bao cực hình, bị khinh khi ruồng rẫy, chịu sỉ nhục… để rồi cuối cùng phải chịu chết ê chề. Bài thứ hai, trích thư gởi tín hữu Hip-ri, cũng là gởi đến mỗi người chúng ta, hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin vào vị Thượng Tế siêu phàm là Đức Giêsu, để đón nhận nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu. (trích Bản tin)


Clips: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa