Clips: Tuần cửu nhật kính thánh Giuse


THÁNH GIUSE


Clips: Tuần cửu nhật kính thánh Giuse

Thánh Giuse người công chính
Hiền lành, ít nói, âm thầm hy sinh
Vâng phục, công chính, khó nghèo
Luôn nhận ra Chúa làm theo ý Ngài.

Lãnh nhận Chúa trong cuộc đời
Và phục vụ Ngài suốt cả đời luôn
Nhận ra thánh ý nhiệm mầu
Lẹ làng mau mắn vâng theo Chúa liền.

Nguyện xin Thánh Cả Giuse
Chuyển cầu cùng Chúa đêm ngày cho con
Miệt mài tìm kiếm ý Cha
Nguyện gẫm, cầu nguyện, vâng theo đến cùng.

Mary. Mai Le

(Giáo dân Đaminh)