Clips : Từ khắp muôn phương

 

 

Clip : Từ khắp muôn phương


Clips : Từ khắp muôn phươngTiết mục : Múa
Nhạc : Lm Nguyễn Văn Tuyên

Biên đạo múa :
Maria Minh Tâm, Maria Quỳnh My

Thể hiện : Các thiếu nhi
Đaminh và các xứ bạn.

Đêm “Hành Trình về bên Mẹ”
tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông
ngày 11.10.2011