Clips: Những giây phút tuyệt đẹp của tình người

Clips: Những giây phút tuyệt đẹp của tình người 

 

Clips: Những giây phút tuyệt đẹp của tình người

Các bạn sẽ có phản ứng nào khi nghe nói rằng: Người mù đi sở thú xem voi; hay người què đi dạo trong Thảo cầm viên? Thế mà có đấy! Buổi sinh hoạt thường kỳ hôm nay của Huynh đoàn Khuyết tật Ki-tô Vua (12/1/2014), thay vì những hoạt động tại chỗ ở một phòng họp nhỏ của tu viện Mai Khôi, là một buổi tham quan dã ngoại ở Thảo cầm viên. Đó là sáng kiến táo bạo và là tình thương lớn lao mà cha Giu-se Trần Văn Việt, OP. đã dành cho Huynh đoàn Khuyết tật Ki-tô Vua chúng tôi nhân dịp tất niên này.(trích Bản tin)