Clips : Nhìn Lên Ảnh Mẹ

Clips : Nhìn Lên Ảnh Mẹ


Clips : Nhìn Lên Ảnh MẹNhìn lên ảnh Mẹ

Nhạc sĩ Lm Thành Tâm

Thể hiện : Ca sĩ Gia Ân

Múa minh hoạ :
Ca đoàn Đức Mẹ Fatima

Đêm “Hành Trình về bên Mẹ”
tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông
ngày 11.10.2011