Clips nhạc: Xin dạy con vững tin

 

Clips nhạc: Xin dạy con vững tin

Sáng tác: NS Phạm Trung

Trình bày: Ca sĩ Dịu Hiền

Slide show: Phạm Trung