Clips nhạc: Nếu Ngài Muốn

 

Nhạc Mùa Chay: Nếu Ngài Muốn

 

Trong tâm tình Mùa Chay, kính mời độc giả suy niệm và cầu nguyện

với Nhạc phẩm “Nếu Ngài Muốn”

thơ: Lm Nguyễn Tầm Thường;
nhạc và Slideshow: Phạm Trung;
với tiếng hát: Thụy Khanh.
 

 

 

Clips nhạc: Nếu Ngài Muốn