Clips nhạc: Lời hoa dâng Mẹ

 
 
Clips nhạc: Lời hoa dâng Mẹ
 

 Clips nhạc: Lời hoa dâng Mẹ

Tháng hoa về, xin chia sẻ cùng quí cha, quí sơ và anh chị em:

Slideshow “Lời Hoa Dâng Mẹ”

Lời Thơ: Lm Nguyễn Tầm Thường;

Phổ nhạc: nhạc sĩ Phạm Trung

Ttrình bày: Ca đoàn Thiên Thanh.

 
Clips nhạc: Lời hoa dâng Mẹ
 
 
Clips nhạc: Lời hoa dâng Mẹ