Clips nhạc: Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

 

Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

 

Clips nhạc: Đại lễ kính Lòng Chúa Thương XótĐK. Thúc trống lên dập dồn
Quy tụ lại muôn dân
Từ tận cùng thế giới.
Thúc trống lên dập dồn
Quy tụ lại muôn dân
Cùng cử hành Đại Lễ
Ca mừng Chúa Khoan Nhân.

Hãy đến, không ngại ngùng
Tin cậy lượng bao dung
Dìm vào lòng Thương Xót.
Hãy đến đây hợp đoàn
Chung một niềm hân hoan
Cùng hưởng nhờ Đại Xá
Do lòng Chúa Khoan Nhân.


1.
Từng dấu đinh gắn Ngài vào thập tự
Đã thành ra suối thác những thiên ân.
Và từ đó thập hình thành chìa khoá
Mở toang lòng Thương Xót Chúa Khoan Nhân.

2.
Kìa Trái Tim mà lưỡi đòng rộng mở
Đã trào tuôn máu nước cứu muôn dân.
Và từ đó người người được mời đón
Vào trong lòng Thương Xót Chúa Khoan Nhân.

3.
Rồi sớm mai mà nấm mồ bật cửa
Chúa Phục Sinh chiếu sáng khắp dương gian
Và chiều đến Ngài thổi tặng Thần Khí
Mà ban quyền tha thứ xuống môn nhân.

4.
Rồi tám hôm Ngài xuất hiện lần nữa
Đến gọi ta ngắm kỹ dấu đinh thương
Và thọc lút bàn tay vào ngực Chúa
Vì tim Ngài, đây suối thác mênh mông.

Cát đệ linh mục TRĂNG THẬP TỰ

Trăng Thập Tự