Clips: Mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh 2013

 

Clips: Mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh 2013

 

Clips: Mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh 2013

Qua bài giảng, cha chủ tế nói lên tầm quan trọng của biến cố Phục sinh: là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết là hành trình vượt qua, biến đổi từ sự chết đi cho hành trình cũ để đổi lấy sự sống, bước vào cuộc sống mới. Chúng ta tôn vinh Chúa sống lại thì chính mỗi người chúng ta phải cố gắng hoà cuộc đời mình trong hành trình vượt qua của Chúa để chúng ta được sống trọn nghĩa trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

Cuối lễ cha chủ tế, thay mặt tu viện và giáo xứ cầu chúc bình an của Chúa Phục sinh ở cùng mỗi người, mỗi gia đình và mỗi đoàn thể, đồng thời, ngài mời cộng đoàn cùng hân hoan mừng Chúa Phục sinh bằng tràng pháo tay giòn giã.

Xin Chúa Giêsu Phục sinh ban mọi ơn lành cho mỗi người chúng ta. Halleluia. Halleluia. (trích Bản tin)


 

Clips: Mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh 2013