Clips : Lễ kính Các thánh Tử đạo dòng Đaminh

 

Clips : Lễ kính Các thánh Tử đạo dòng Đaminh

 

Clips : Lễ kính Các thánh Tử đạo dòng ĐaminhNhư đã đưa tin, giáo xứ Đaminh đã tổ chức đại lễ mừng bốn thánh Tử đạo Hải Dương cùng với 34 thánh tử đạo thuộc Đaminh, gồm giám mục, linh mục, thầy giảng và giáo dân, vào thứ ba mùng 06.11.2012. Xc Bản tin.

Buổi lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, giúp cộng đoàn hướng về các chứng nhân đức tin trên quê hương này, đề cương quyết noi gương các vị tiền bối, sống đức tin trong bối cảnh hôm nay. Xin gửi đến cộng đoàn clips hình ảnh ngày lễ, do thầy Phi Khanh thực hiện. Nhạc nền : “Hoan ca Mùa thiêng đất Việt” của linh mục Đào Trung OP.