Clips: Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Clips: Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpLạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào. Nay con sấp mình xuống dưới chân Mẹ mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn khi này, và trong giờ lâm tử, cùng than van xin Mẹ dũ lòng thương giúp, và đoái nghe nhậm lời con khốn khó kêu xin.

1. Trong những khi ngặt nghèo linh hồn, mọi khi nguy hiểm khốn khó. Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.

Đáp: Xin Mẹ giúp đỡ con.

2. Khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà thắng trận.
3. Khi yếu đuối sa phạm tội, cho con chỗi dậy tức thì.
4. Khi tính hư nết xấu hành hung, cho con trị được nó.
5. Khi xiềng tội lỗi buộc ràng, cho con bức giải,
6. Khi xưng tội chịu lễ, cho con đừng khốn nạn mà chịu chẳng nên.
7. Khi làm việc Chúa, giữ gìn hay là cứu lấy cho con đừng trễ nãi.
8. Khi đi xưng tội, cho con chắc được ơn tha thứ, và linh hồn được lành mạnh mọi bề,
9. Cho con quyết chí chịu lễ thường xuyên, và dọn mình chịu lễ cho nên.
10. Khi xem lễ, cho con được mọi ơn ích bởi lễ tế.
11. Cho con năng thăm viếng, và chịu lễ thiêng liêng, mà kính tôn Đức Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh.
12. Khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng bền chí và sốt mến.
13. Cho con được trung tín theo ơn Chúa gọi, và theo niềm bổn phận.
14. Cho con giữ trọn điều răn trên hết, là kính mến một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu, là Đấng cứu chuộc chúng con.


15. Cho con lấy lòng kính mến và vâng nghe Thánh ý Chúa, trong hết mọi sự Chúa dạy hay là gửi đến cho con.
16. Cho lòng con trổ hoa sạch sẽ, khiêm nhường chịu khó và thương yêu người.
17. Khi cơn bệnh hành trong xác, hay là buồn bã linh hồn.
18. Khi phải khinh bỉ, khi mất của cải, khi chịu tang chế, khi buồn bực trong gia đình.
19. Khi buồn bã áy náy trong lòng, và những khi hết còn trông cậy.
20. Khi lương tâm xao xuyến mịt mù, cho con được gìn giữ bình an linh hồn và trông cậy Chúa.
21. Khi thân thuộc phải cực khốn, cho con giúp được bình an và mạnh sức.
22. Cho con gia công làm cho linh hồn người ta được rỗi và nên thánh.
23. Cho con cứu lấy các linh hồn trong luyện ngục.
24. Cho con hãm mình làm việc phước đức mà giúp các thầy cả, các kẻ giảng đạo cùng các người làm việc tông đồ.
25. Cho con được ơn bền đỗ, và được giục lòng xin ơn ấy hằng ngày.
26. Cho con trung tín chẳng hề sai, mà làm việc tôn kính Mẹ.
27. Cho con thúc giục người trong nhà, và nhiều người giáo hữu yêu mến và cầu xin Mẹ.
28. Khi con mang bệnh lần sau hết.
29. Khi chịu các phép bí tích sau hết.
30. Khi cơn hấp hối, phải chước cám dỗ hành hung.
31. Khi hơi thở sau hết.
32. Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là quan xét con.
33. Trong luyện ngục, cho con được bớt gia hình và ngày chịu khó cũng bớt lâu dài.
34. Cho ngày kia con tới nước Thiên đàng, làm một cùng cả thảy những người con yêu dấu, mà tán tụng Chúa cùng Đức Mẹ.
35. Cho con đưa anh em bổn đạo về đàng kính mến làm tôi Mẹ. Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.

X: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin cầu cho chúng con.

Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện:

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ, dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc. Khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết.
Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng, này là ơn siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ nghe lời con cầu xin mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng.

Lạy Mẹ yêu dấu, hay thương giúp, xin Mẹ ban phước lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp xin che chở mọi kẻ thuôc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn khốn nạn trong luyện ngục.

Lời nguyện:

* Thánh Maria, Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp
– Xin cầu bầu cho chúng con.

* Lạy Thánh Anphonsô là quan thầy bầu chữa tôi.
– Xin giúp đỡ tôi trong những khi thế ngặt biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.

(vietcatholic)