Clips : Huynh đoàn Kitô Vua : Cuộc gặp mặt lịch sử


Huynh đoàn Kitô Vua: Cuộc gặp mặt lịch sửClips : Huynh đoàn Kitô Vua :  Cuộc gặp mặt lịch sửCha Alberto, một linh mục người Tây Ban Nha, đã được Tòa thánh đặc cách cử làm linh hướng cho Huynh đoàn Khuyết Tật Kitô giáo liên lục địa, cha hết sức vui mừng nói:

“Hôm nay, Chúa Thánh Thần đã dẫn dắt để chúng ta được gặp lại nhau. Chúng ta nên giữ mãi sợi dây liên lạc này, để anh chị em có thể chia sẻ những kinh nghiệm sống của mình cho những người anh em đồng cảnh ngộ trên toàn thế giới!

Cha giới thiệu với mọi người về bà Chủ tịch của Huynh đoàn Khuyết tật Ki-tô thế giới: bà Daolos. Bà Daolos là người bị bại não từ khi còn rất nhỏ, chứng bại não đã khiến cho bà không thể kiểm soát được các hoạt động của tứ chi và của cả khuôn mặt. Nhờ tích cực luyện tập, sau đó bà có thể cử động một chân. Cái chân này đã giúp bà rất nhiều trong học tập và vẽ tranh. Bà đã có trong tay mấy bằng cử nhân, và hiện đang hành nghề luật sư. (trích từ bản tin)