Clips hình ảnh lễ hội “Xuân Tin Yêu”

 

 

Clips hình ảnh lễ hội “Xuân Tin Yêu”


Clips hình ảnh lễ hội “Xuân Tin Yêu”

 

Lễ hội “Xuân Tin Yêu” do Đoàn Thiếu nhi đăng cai đã diễn ra từ ngày thứ bảy 02.02.2013, nhưng dư âm vẫn còn đâu đây.

Xin gửi đến cộng đoàn clips hình ảnh Lễ hội “Xuân Tin Yêu”.

Hình ảnh do anh Nguyễn Ngọc Văn cung cấp, clip do trưởng Thanh Hải thực hiện.

 

 

 

The YouTube ID of </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">71jszheYcPg</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;"> is invalid.