Clips : Giáo xứ Đaminh mừng lễ Thánh Martinô

 

Clips : Giáo xứ Đaminh mừng lễ Thánh Martinô


Clips : Giáo xứ Đaminh mừng lễ Thánh MartinôNhân Kỷ niệm 50 năm Thánh Martinô Hiển Thánh, giáo xứ Đaminh có nhiều sinh hoạt đặc biệt để mừng vị thánh da đen với Tấm Lòng Vàng.

Xin gửi đến cộng đoàn clips một số hình ảnh phái đoàn giáo xứ hành hương, tham dự thánh lễ 10 giờ sáng, tại đền thánh Martinô Hố Nai, do đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên chủ sự. Và thánh lễ 17giờ 30 ngày 03.11.2012 tại giáo xứ Đaminh do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự.

Clips do thầy Phi Khanh thực hiện dựa trên hình ảnh Ban truyền thông giáo xứ ghi lại.

 

 

The YouTube ID of <span style="color: navy;">mtl66FrBDCI is invalid.