Clips: Danh Ngôn về Tình Bạn

 

Clips: Danh Ngôn về Tình Bạn

 

Clips: Danh Ngôn về Tình BạnBạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. Bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.

Khuyết danh

Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.

Khuyết danh

Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn.

Khuyết danh

Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên thế giới.

Henry Drummond