Clips: Dâng Mẹ năm mới Giáp Ngọ

 

Clips: Dâng Mẹ năm mới Giáp Ngọ

 

Clips: Dâng Mẹ năm mới Giáp NgọQua bài chia sẻ, cha chủ tế đã nhấn mạnh: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa – trong thư Galat đã nói rõ điều đó: khi thời gian tới hồi viên mãn Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật. Ngài là trưởng tử giữa đàn em đông đúc và có một người Cha chung trên trời.

Người mẹ đóng vai trò đặc biệt trong gia đình, danh xưng mẹ thân thương thì gia đình cũng thân thương như vậy, không đâu bền vững như Gia Đình, khế ước hôn nhân là bất khả phân li, không có gì thánh thiêng bằng gia đình; làm sao chia sẻ, vun đắp, bảo vệ gia đình và làm cho nó trở thành rượu nồng của lòng mến. Nếu không có lòng mến gia đình sẽ trở thành địa ngục trần gian. Nếu ta biết chạy đến xin Mẹ, Mẹ sẽ cầu bầu với Chúa cho ta. Mẹ là Eva mới sinh ra nhân loại trong ân sủng yêu thương, hãy phó thác cuộc đời cho Chúa nhờ sự bảo trợ của Mẹ. (trích Bản tin)