Home / Tài Liệu - Slides / Clips : Dâng Chúa Hài Nhi

Clips : Dâng Chúa Hài Nhi

 


Clips : Dâng Chúa Hài Nhi


Ban Hợp Xướng Magnifica
& Nhạc Trưởng TRẦN CHÚC thực hiện
tại Thánh đường Đức Mẹ Lavang,
Santa Ana, California.

Nhạc, lời và phối âm hợp ca HƯƠNG VĨNH.
Phối khí dàn nhạc giao hưởng,
đàn tranh, đàn bầu: TRẦN CHÚC.
Đàn bầu: Việt Hải; Đàn tranh: Cecilia Trương.
Đơn ca: Mộng Thuý & Xuân Tráng

Nhạc Hội Giáng Sinh
“CHÚA THƯƠNG LOÀI NGƯỜI” 2011
Nguồn : Vietcatholic.