Home / Hình Ảnh / Clips: Chúc mừng các anh chị Tân tòng

Clips: Chúc mừng các anh chị Tân tòng

 


Chúc mừng các anh chị Tân tòng


 

WBC – Thánh lễ chiều ngày 21.03.2012 vừa qua, cộng đoàn giáo xứ chúng ta đã vui mừng đón nhận thêm 23 anh chị em gia nhập Giáo hội nói chung, cộng đoàn giáo xứ nói riêng và 4 anh chị em lãnh bí tích Thêm sức.

 

BBT xin giới thiệu clips hình ảnh trong buổi lễ hôm đó, xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện, nâng đỡ các anh chị, giúp anh chị tiến bước trong ơn gọi Ki tô hữu ngày một xác tín hơn.