Clip: Vũ khúc “Laudare – Benedicere – Praedicare”

 

Vũ khúc “Laudare – Benedicere – Praedicare”

Thực hiện: Quý thầy học viện Đa Minh

 

Clip: Vũ khúc "Laudare - Benedicere - Praedicare"Trong ngày họp mặt Gia Đình Đa Minh Việt Nam tại trụ sở Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm, Anh em học viện đóng góp một tiết mục rất “thời sự” – bài ca chủ đề mừng 800 năm thành lập Dòng: “Laudare – Benedicere – Praedicare”. Nét trẻ trung của anh em đã thực sự khuấy động bầu khí vốn đã rất thân ái giữa các thành phần Đa Minh Việt Nam.

(nguồn: daminhvn.net)